Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre úrok

ALÁFIN boh búrok u Jorubov
AMORTIZÁCIA úradné umorenie listiny alebo dlhu, odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia, postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty, splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky
DISKONT skonto - zrážka úrokov pri predčasnom platení
DISKONT úroková odmena pred lehotou splatnosti platby
DRENÁŽ sústava odvodňovacích rúrok
ESKOMPT úroková zrážka - z nemčiny
LICHVA úrok
LILIT babylonská bohyňa búrok
MATRIOŠKA sada postupne do seba vkladaných figúrok, vyrábaná v Rusku
OBLIGÁCIA záväzok, dlh, štátny dlhopis alebo iný cenný papier s jednoznačne určeným úrokom