Výsledky vyhľadávania pre Tíši expresivne

ČIČÍKALA hojdaním tíšila (expr.)
UČANKAL utíšil (expr.)