Výsledky vyhľadávania pre Čast po latinsky

PARS časť, diel, po latinsky
PARS čiastka, časť (po latinsky, lek.)