Výsledky vyhľadávania pre čo nem

ABSOLÚTNOSŤ nemanie vzťahu k niečomu, neobmedzená platnosť, nezávislosť, nepodmienenosť, opak relatívnosti
ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ABSURDUM niečo nelogické, sporné, čo nemôže platiť súčasne
AC Allgemeiner Convent, zhromaždenie študentov v nemeckých študentských združeniach
ADN nemecká tlačová agentúra
AGRIPPA nemecký lekár a teozof obdobia renesancie (Heinrich Cornelius, 1486-1535)
AKTUALIZOVAŤ urobiť niečo aktuálnym, priblížiť súčasnému stavu
ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
AMERY nemecký filozof, predstaviteľ ľavicovo orientovaného katolicizmu a futurológ (Carl, 1922-2005)
ASAM nemecký maliar a architekt (Cosmas Damian, 1686-1739)