Výsledky vyhľadávania pre Ale ktore

ABAŽÚR šikmé okno, ktoré prepúšťa svetlo zhora, ale zamedzuje výhľad, šikmé okno pod stropom
AEROSÓL malé častice rozptýlené v plyne, ktoré nemajú schopnosť usadzovať sa
AKÁCIA tropický krík alebo strom rodu Acacia, z ktorého výlučkov sa vyrába lepidlo známe ako arabská guma
AKROSTICH báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky,
AKROSTICHON báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky, hlásky alebo slová veršov tvoria ďalšiu informáciu
ALEXANDRIA mesto, ktoré v roku 331 pred Kristom založil Alexander Veľký
ALEXANDRIJSKÁ ŠKOLA smery a učenia v helenistickom období, ktoré vznikali v Alexandrii
ALGOLAGNIA sexuálna úchylka, pri ktorej sa človek pohlavne uspokojuje spôsobovaním bolesti sám sebe alebo iným
ALIENÁCIA duševná porucha, pri ktorej si postihnutý vytvára vlastnú psychickú realitu, porucha identity, odcudzenie, druh šialenstva, prevod vlastníckeho práva na inú osobu
BATÉRIA postavenie dvoch alebo viacerých líniových figúr rovankej farby na jednej línii, na ktorej všetky pôsobia (šach.)