Výsledky vyhľadávania pre Šarm povab

CHARM šarm, pôvab, vlastnosť niektorých elementárnych častíc zachovávajúcich sa v silných interakciách, kvantové číslo charakterizujúce kvark