Výsledky vyhľadávania pre skratka pán

AACO Australian Agricultural Company (skr.)
AC Australian companion (skr.), hodnosť v ráde Order of Australia
ASR American Safety Razor Company (skr.)
ATA Adams-Toman Aircraft Company (skr.), výrobca lietadiel v 20. rokoch 20. storočia
AVSE Asociación de Vigilantes de Seguridad (skr.), Združenie bezpečnostných strážnikov (špan.skr.)
CAT Katalánsko (špan.skr.)
EAMA Europan Automobile Manufacturers Association, Európska asociácia výrobcov automobilov (angl.skr.)
EE English Electric Company (skr.)
EM expanded memory (skr.)
JI Japan Insurance (skr.)