Výsledky vyhľadávania pre živí lat

ALO živím (lat.)
ASFALT živičná látka
HAŠIŠ omamná látka zo živice indického konope
KARENCIA nedostatok niektorej živiny alebo látky vyvolávajúci chorobný stav rastliny, nedostatok, čakacia doba, počas ktorej sa prerušuje nejaká činnosť
KATABOLIZMUS fáza látkovej premeny charakterizovaná prevahou rozkladu živín, chemický rozklad tkaniva, katabióza
LAKA druh živicovej látky
LAKA tropická živica, živicová látka
LAMINÁT vrstvená látka spojená živicou
SAPROFÁG organizmus živiaci sa hnilobnými látkami
SAPROFÍLIA vlastnosť organizmov živiacich sa hnijúcimi látkami