Výsledky vyhľadávania pre opera ava

ANESTÉZIOLÓG lekár starajúci sa o správne uspatie pacienta pri operácii, udržiavanie jeho vitálnych funkcií počas nej a jeho úspešné prebudenie po operácii
AUTOMATIZÁCIA zavádzanie a používanie moderných výrobných procesov, v ktorých človek len kontroluje automatmi vykonávané operácie, samočinné uskutočňovanie mechanických pohybov, prechod od vedomej činnosti k samovoľnej, ustálenie jazykového prostriedku
INŠTRUMENTÁRKA zdravotná sestra, ktorá pri operácii podáva chirurgovi nástroje, stará sa o ich sterilitu a nepoškodenosť
INVERTOR vo výpočtovej technike logický prvok realizujúci boolovskú operáciu negácie, operačná jednotka vykonávajúca zmenu polarity vstupného signálu
NOVA postava a špeciálna operačná jednotka v Starcraft Ghost
OPERATÉR lekár vykonávajúci operáciu, obsluha vysielačky, filmovacieho, premietacieho a pod. prístroja
OPEROVAL vykonával operáciu
OPEROVAL SI vykonával si operáciu
OPEROVALASI vykonávala si operáciu
OTOPEXIA chirurgická plastická operácia spočívajúca v pritiahnutí odstávajúcich ušníc