Výsledky vyhľadávania pre 274

AKVINSKÝ taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum (knieža filozofov), najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého (Tomáš, 1225/1226-1274)
BONAVENTURA taliansky filozof, scholastik, františkánsky teológ (1217/1221-1274)
NASIR arabský matematik (Eddin, 1201-1274)