Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre 430

AUGUSTÍN kresťanský teológ, filozof a mystik, cirkevný otec, predstaviteľ latinskej patristiky (Aurelius Augustinus, 354-430)
HÉRODOT taktiež Hérodotos, Hérodotus, Herodot - grécky historik a filozof dejín, otec dejepisu (okolo 484-430 pred Kr.)
HERODOTOS grécky historik a filozof dejín, otec dejepisu (okolo 484-430 pred Kr.)
MACHU PICCHU známe aj ako Stratené mesto Inkov je mesto, ktoré vytvorili Inkovia, vo výške 2 430 m n. m.
RUBĽOV ruský maliar ikon (Andrej, asi 1360-1430)
TURA taliansky renesančný maliar (Cosme, 1430-1495)
XENOFÓN grécky spisovateľ, autor v staroveku neskôr obľúbených spisov z rôznych odborov (okolo 430 pred. Kr. - 355 pred. Kr.)