Výsledky vyhľadávania pre teleg

ATA Albanian Telegraphic Agency
BUG mechanický telegrafický kľúč
DEPEŠA dôležitá rýchla správa, súrna správa, telegram
ELT Europe Lettre Télégrammne (skr.)
ET elektrický telegraf (skr.)
GERIK československý vojak, telegrafista a kolaborant (Viliam, 1920-1947)
ITT medzinárodná telefónna a telegrafná spoločnosť (International Telephone and Telegraph Corporation)
JTA Jewish Telegraphic Agency (skr.), izraelská spravodajská agentúra
KÓDEX zbierka starých rukopisov, stará rukopisná kniha, zbierka zákonov, zákonník, zoznam symbolov na kódovanie telegramov
MORSE americký vynálezca morzeovky, telegrafu, maliar portrétov a historických scén (Samuel, 1791 – 1872)