Výsledky vyhľadávania pre Bočn

AB airbag bočný (skr.)
ADJUTANT dôstojník podriadený vyššiemu veliteľovi, pobočník
ADJUTANT pobočník
ALA bočná loď v antickej bazilike, bočná loď baziliky
ALAMBA bočná loď baziliky
ANTA predĺžený bočný múr (archit.)
ANTA výstupok v stene, predĺžená bočná stena, výklenok bočnej steny, predĺženie bočných stien (archit.)
BOČNÍ bočný, po česky
BOČNÍK bočný remeň povrazec ktorým sa kone pripínajú o voz
BOČNÍK pobočnica