Výsledky vyhľadávania pre Estet

ALBRECHT slovenský estetik, muzikológ, hudobník - violista, organizátor kultúrneho života, hudobný pedagóg a prekladateľ (Ján, 1919-1996)
ANESTÉZIA znecitlivenie pomocou anestetík
BAKOŠ slovenský estetik (Oliver, *1953)
BAKOŠ slovenský literárny vedec a estetik (Mikuláš, 1914-1972)
BELINSKIJ ruský spisovateľ, literárny kritik, estetik, revolučný demokrat (Vissarion Grigorievič, 1811-1848)
BENSE nemecký filozof, zameriaval sa na filozofiu techniky, filozofiu prírody (Naturphilosophie), informačnú estetiku (Informationsästhetik, Tezttheorie) a všeobecnú semiotiku (Max, 1910-1990)
BOŤŤÁNKOVÁ slovenská estetička, historička estetiky (Eva, 1944-1996)
BROŽÍK slovenský filozof a estetik (Vladimír, 1930-2008)
BUJNÁK slovenský literárny vedec, jazykovedec a estetik (Pavel, 1882-1933)
CSERES slovenský multimediálny umelec, muzikológ a estetik (Jozef, *1961)