Výsledky vyhľadávania pre Je arch

ABSOLUTIZMUS vládna sústava, v ktorej má panovník neobmedzenú moc, neobmedzená vládna moc jednotlivca,absolútna monarchia, samovláda
ARCHITEKTÚRA stavebné umenie, staviteľské diela, objekty, budovy a pod., súbor podmienok projekčnej činnosti architekta
ARCHITEKTÚRA súbor podmienok projekčnej činnosti architekta
BURJAN slovenský architekt a politik - poslanec Revolučného Národného zhromaždenia, jeden zo signatárov Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918 (Ján, 1896-1945)
HOLUBY slovenský vedec, botanik, polyhistor, národopisec, evanjelický kňaz, historik, archeológ, spisovateľ, etnograf, národný buditeľ (Jozef Ľudovít, 1836-1923)
CHAMPOLLION francúzsky archeológ, zakladateľ egyptológie (Jean-Francois, 1790-1832)
CHOVANEC slovenský architekt a projektant (Jozef, 1925-1990)
JEST existuje, jestvuje, je (zast., kniž., arch.)
KOLLÁR slovenský politik, básnik a spisovateľ, ideológ Slovenského národného obrodenia a predstaviteľ českého národného obrodenia, jazykovedec, archeológ, evanjelický kňaz (Ján, 1793-1852)
KROPOTKIN ruský revolucionár a publicista, geograf a geológ, anarchista, teoretik anarchistického komunizmu (Piotr Alexejevič, 1842-1921)