Výsledky vyhľadávania pre Je to mozne

ANERGIA časť energie, ktorú nie je možné premeniť na užitočnú energiu, znížená obranná reakcia organizmu
ASAP as soon as possible, najskôr ako je možné, hneď ako to bude možné, Ako SA Podarí
AZEOTROPIA jav založený na tvorbe zmesi niekoľkých komponentov s určitým bodom varu, z ktorej nie je možné oddeliť zložku normálnou destiláciou
DÁ SA je možné, je uskutočniteľné
HYPOFORA rečnícky obrat, pri ktorom rečník sám nastoľuje a vzápätí aj vyvracia možné námietky
IZOGAMÉTY rovnako veľké pohlavné bunky rovnakého tvaru, ktoré nie je možné rozlíšiť na samčie a samičie
NE VIS IN IDEM nie dvakrát o tom istom, obecná zásada trestného práva, že pre ten istý trestný čin nie je možné po právoplatnom rozsudku rozhodovať znovu