Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre KTORE H OV

ABDŽAD synonymum, ktoré navrhuje Peter T. Daniels pre spoluhláskové písmo
ADAMS americký politik, 6. prezident Spojených štátov a prvý z dvoch, ktorého otec bol tiež prezident (John Quincy, 1767-1848)
AKÁCIA tropický krík alebo strom rodu Acacia, z ktorého výlučkov sa vyrába lepidlo známe ako arabská guma
AKROSTICHON báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky, hlásky alebo slová veršov tvoria ďalšiu informáciu
AKTINOMORFNÝ v botanike skladajúci sa z rovnakých častí, ktoré sú rozložené pravidelne v kruhoch
ALGOLAGNIA sexuálna úchylka, pri ktorej sa človek pohlavne uspokojuje spôsobovaním bolesti sám sebe alebo iným
ALKOHOL organická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina, všeobecný názov pre etanol, opojný nápoj, liehovina
ALTERNÁT náhradník za niektorého člena delegácie, zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinár. zmluve
ANALÓGOVÝ spojitý, plynule premenný, napr. analógový signál, taký, ktorého premenné hodnoty sú zobrazené fyzikálnymi veličinami
ANTROPOCENTRIZMUS názor, podľa ktorého človek je centrom všetkého diania a že svet bol stvorený pre človeka