Výsledky vyhľadávania pre Konzumuje

DOJE ukončí jedenie, dokonzumuje
DOJEM skončím jedenie, dokonzumujem
JE konzumuje
JEM konzumujem
JEME konzumujeme
JEŠ konzumuješ
JETE konzumujete
NEJEME nekŕmime sa, nekonzumujeme potravu
OBEDUJE konzumuje hlavné jedlo dňa
OBEDUJE konzumuje obed