Výsledky vyhľadávania pre Kto roby

EMISIA vypúšťanie nežiadúcich produktov výroby alebo dopravných prostriedkov (priem.)
ENDÉMIA trvalý alebo opakovaný výskyt niektorej choroby v určitej oblasti
HOMEOPATIA liečba malými dávkami prostriedkov, ktorých väčšie dávky vyvolávajú príznaky liečenej choroby, opak alopatie
INKUBÁCIA čas, ktorý uplynie medzi naočkovaním mikróba do jeho rozmnoženia, doba vysedenia vtáčích vajec alebo umelého vyliahnutia kurčiat, doba medzi prvým kontaktom s nákazou a prepuknutím choroby, nevedomé dozrievanie nápadu alebo riešenia
INPUT faktor výroby meraný vstupnými nákladmi