Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre MIA

ABSENCIA náhla krátka strata vedomia lebo pamäte (lek.)
ABSENCIA neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku, neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity, náhla krátka strata vedomia alebo pamäte
AC anorganic chemistry (skr.), anorganická chémia (angl.skr.)
ACADEMY akadémia, po anglicky
ACETOL redukčné činidlo - chémia
ADENOPATIA ochorenie miazgových - lymfatických - uzlín
ADENOPATIA ochorenie miazgových uzlín
AE apendektómia (lek. skr.)
AE appendektómia (lek. skr.)
AGÓNIA stav bezvedomia, spravidla tesne pred smrťou