Výsledky vyhľadávania pre NY stvrt

ALÚVIUM štvrtohorné usadeniny, naplaveniny, mladšie štvrtohory, najmladšie obdobie štvrtohôr, holocén, nánosy a usadeniny uložené tečúcou vodou
ANTROPOZOIKUM najmladšia skupina geologických útvarov, v ktorých bol zistený výskyt človeka, štvrtohory, kvartér (geol.)
BIOS štvrťročný biologický časopis
KVADRANT štvrťkruh, štvrtina kružnice, jedna zo štyroch častí roviny rozdelenej dvomi kolmicami, kružnica zemského poludníka, jeho štvrtina
KVART štvrťka, štvrťarchový formát papiera, úder kordom, štyri karty rovnakej farby s postupnými hodnotami
KVARTA štvrtá trieda osemročných stredných škôl, v hudbe štvrtý stupeň diatonickej stupnice, interval, v ktorom tento stupeň tvorí vyšší tón
KVARTÁCIA spôsob odstraňovania striebra, medi a iných prvkov zo surového zlata použitím kyseliny dusičnej, spôsob získavania priemernej vzorky chemického, geologického, technického materiálu na analýzu, kužeľové štvrtenie
KVARTÉR najmladšie obdobie geologickej minulosti vyznačujúce sa striedaním chladných a teplejších období, vznikom a vývojom človeka, štvrtohory, antropozoikum
MAZURKA poľský národný tanec v trojštvrťovom rytme
PALETO voľný trištvrťový kabát