Výsledky vyhľadávania pre Nou ni nar

INCIDENCIA v matematike vzájomná poloha dvoch útvarov so spoločnou časťou alebo prvkom alebo v sebe vzájomne obsiahnutých, výskyt dvoch ochorení naraz
IREDENTA šovinistické hnutie za pripojenie časti štátneho územia obývaného národnostnou menšinou ku štátu, ktorého štátotvorným národom je národ, ku ktorému sa menšina hlási
KOLÓNIA málo vyspelá krajina politicky a hospodársky ovládaná inou krajinou inonárodná skupina v cudzom etnickom prostredí skupina ľudí odlišná od prostredia v ktorom žije (umelecká kolónia) celok spravidla jednotných menších obytných domov súbor mnohých spo
NOSKO slovenský dôstojník podieľajúci sa podstatnou mierou na príprave Slovenského národného povstania, náčelník štábu povstaleckej armády (Július, 1907-1986)
POLONINY národný park na Slovensku na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou v Poloninách Bukovských vrchoch
RATIFIKÁCIA potvrdenie, schválenie, vyslovenie súhlasu s medzinárodnou dohodou príslušným ústavným orgánom
RAVIOLA talianské národné jedlo (plnený piroh mletým mäsom alebo zeleninou)
SIFÓN sódová voda v špeciálne uzavretých fľašiach, uzáver záchodového potrubia, prirodzená podzemná nádrž s výtokom pod hladinou, prudké zúženie podzemnej krasovej chodby, ktorej strop sa vnára do kvapalnej alebo pevnej výplne jaskyne