Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre OHO

ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABANDONOVANIE odstúpenie od dontovového obchodu uzavretého na burze zaplatením vopred dohodnutej prémie
ABRUZZI talianske pohorie
ABRUZZY pohorie v Taliansku
ABSINTIZMUS chorobná žiadostivosť po alkoholických nápojoch, toxikománia
ABSOLUTÓRIUM súhlas na odchod niekoho (pren.)
ABSTINENCIA zdržanlivosť od pôžitkov, napr. alkoholu, neúčasť na spoločenských akciách
ABSTINENČNÝ syndróm fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog
ABSTINENČNÝ SYNDRÓM fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog