Výsledky vyhľadávania pre Ozdravoval opravoval

ASANOVAL ozdravoval, opravoval