Výsledky vyhľadávania pre Posun

DRIFT posun
GESTIKULÁCIA posunky, pohyby paží pri hovorení
GESTIKULOVAŤ robiť posunky
GESTO pohyb, posunok ruky
HRNÚŤ posúvať piesok, posunúť piesok
HROZIVÉ GESTO posunok vyvolávajúci hrôzu
CHIROLÓGIA posunková reč, reč hluchonemých ľudí
CHIROPRAXIA manipulačná liečba v rámci reflexnej terapie, ručné naprávanie posunu stavcov
LÍHA šikmý trám na posun bremien
LOKOTRAKTOR posunovací rušeň