Výsledky vyhľadávania pre Pot ladi

DEPO sklad, skladisko, depot
NEPONOR nepotop, nedaj pod hladinu
PONOR daj pod hladinu, potop
SIFÓN sódová voda v špeciálne uzavretých fľašiach, uzáver záchodového potrubia, prirodzená podzemná nádrž s výtokom pod hladinou, prudké zúženie podzemnej krasovej chodby, ktorej strop sa vnára do kvapalnej alebo pevnej výplne jaskyne