Výsledky vyhľadávania pre Preferans

BETLA slangový výraz pre spôsob hry v preferanse a v mariáši
BETLA spôsob hry v mariáši a preferanse (slang.)