Výsledky vyhľadávania pre Pripoj na 6 písmen

ANEXIA násilné pripojenie cudzieho štátu alebo jeho časti k inému štátnemu územiu, zábor územia, anšlus
ANŠLUS násilné pripojenie, zabranie územia cudzieho štátu, anexia, podľa násilného pripojenia Rakúska k Nemecku v roku 1938 = nemecky der Anschluss
APPEND pripojiť, po anglicky
ODPOJA oddelia niečo pripojené
ONLINE priame pripojenie, po anglicky