Výsledky vyhľadávania pre Rad , zástup

ALTERNATÍVNY zástupný, iný, náhradný, s možnosťou voľby
DELEGÁCIA skupina zastupujúca nejaký orgán alebo organizáciu pri jednaní, posolstvo, prenesenie úradného alebo súdneho rozhodovania alebo právomoci na iný ako príslušný orgán
KOLÓNA rad, zástup, útvar, destilačné zariadenie
KOMISÁR osoba určená na vykonanie zvláštnej úlohy, zastupujúca štát, štátnu správu alebo významnú organizáciu, stupeň úradnej hodnosti v štátnej správe
KONZUL v starovekom Ríme najvyšší úradník, diplomatický úradník menovaný vládou k zastupovaniu v inom štáte
KONZULÁT budova konzulárneho zastupiteľského úradu, úrad konzula
KORDÓN zástup vojska, divákov a pod., zábrana, zátaras, ochranné pásmo, súvislý rad nejakého zboru chrániaci prístup na určité miesto, tvarovaný ovocný stromček, mierne vystupujúca rímsa deliaca vodorovné priečelie, rádová stuha, územie oddeľujúce oblasť zamoren
LÉGIA v starovekom Ríme pešie vojsko, v novodobých dejinách dobrovoľnícke vojsko, vojenská jednotka, v prenesenom zmysle zástup, dav, rád, napr. Čestnej légie
MEAD americký filozof a sociálny psychológ, zástupca filozofického pragmatizmu, dnes radený ku kľúčovým postavám symbolického interakcionizmu (George Herbert, 1863-1931)
OBST český právnik, štátny zástupca (Radim, *1968)