Výsledky vyhľadávania pre Razenie

ALIMAK plošina na razenie
AMOR starorímsky boh lásky, symbol lásky, jeho zobrazenie
ANAGLYF stereoskopické zobrazenie, polovypuklé sochárske dielo, metóda rozmnožovania stereoskopických obrazov tlačou, vytváranie stereoskopického modelu
ANAMORFÓZA proces premeny, zmena, optické zobrazenie s rôzne zväčšenými osami predmetu
ANDROCEFÁLIA zobrazenie zvieracieho teľa s ľudskou hlavou
ANDROKEFÁLIA zobrazenie zvieracieho tela s ľudskou hlavou, napríklad kentaur
ANGIOGRAFIA vyšetrenie ciev, röntgenologické zobrazenie ciev s kontrastnou látkou
ASSUTA zobrazenie Panny Márie
BETLEHEM vianočná ozdoba, plastické zobrazenie príbehu narodenia Krista
BIJEKCIA najjednoduchšie zobrazenie množiny