Výsledky vyhľadávania pre Rotačný pohyb elektronov

SPIN rotačný pohyb elektrónov, vlastný moment hybnosti častice, pohyb elektrónu