Výsledky vyhľadávania pre Rozptyl

AEROSÓL malé častice rozptýlené v plyne, ktoré nemajú schopnosť usadzovať sa
AEROSÓL plyn s rozptýlenými nepatrnými časticami hmoty, ktoré sa prakticky neusadzujú
ANEMOSTAT rozptyľovač vzduchu
BUS najmenšie čiastočky rozptýleného zlata
DIASPORA rozptýlenie
DIFÚZIA prelínanie, rozptýlenie
DIFÚZIA rozptyl
DISPERZIA rozptyl
EMULZIA sústava dvoch vzájomne sa nemiešajúcich a v sebe jemne rozptýlených látok
HOMAL rozptylná okulárová sústava