Výsledky vyhľadávania pre S účet

A METÀ na spoločný účet (obch.)
A META na spoločný účet (obch.)
AC account (skr.), účet (angl.skr.)
AC account current (skr.), bežný účet (angl.skr.)
ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
ADÍCIA súčet, sčítanie (mat.)
AMETA na spoločný účet
CAST súčet, po anglicky
ČIASTKA obnos, súčet, suma
ELIPSA kužeľosečka, krivka, geometrické miesto bodov, ktorých súčet vzdialeností od dvoch ohnísk je stály, nevyjadrovanie očakávaných slov alebo viet podľa daného vetného schématu, výpustka, druh kužeľosečky