Výsledky vyhľadávania pre Silika

CELZIÁN alumosilikát barnatý, nerast
DINAS silika, žiaruvzdorné kremičité stavivo (murivo), ohňovzdorný materiál, žiaruvzdorná výmurovka
DINAS žiaruvzdorný materiál vyrábaný z kremenca, silika - žiaruvzdorná hmota
ERLÁN vápenato-silikátový rohovec, minerál, metamorfovaná hornina
IDOKRAS silikátový nerast, vezuvián, žltý nerast
ITONG druh plynosilikátu, aj ytong
KATOFORIT zásaditý aluminosilikát dusíka, vápnika a železa, nerast
LOTRIT druh silikátového minerálu zelenej farby
NEFELÍN silikátový nerast
ORTOSILIKÁT ortokremičitan prírodný silikát