Výsledky vyhľadávania pre Slovensky pedagog juraj

BABKA slovenský pedagóg, osvetový pracovník a včelár (Juraj, 1868-1942)
BENEŠ slovenský skladateľ, pedagóg, bývalý prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, dvojnásobný držiteľ Ceny Jána Levoslava Bellu a Ceny ministra kultúry SR (Juraj, 1940-2004)
DUBINSKÝ slovenský fyzik a pedagóg (Juraj, 1914-1994)
CHOVAN slovenský pedagóg, redaktor, literárny historik, pracovník MS (Juraj, *1931)
KRIVÁŇ slovenský parašutista a pedagóg (Juraj, 1926-1960)
LESSÁK slovenský pedagóg (Juraj, 18. stor.)
PALKOVIČ slovenský básnik, novinár, prekladateľ, pedagóg, organizátor kultúrneho život (Juraj, 1769-1850)
SLEZÁČEK slovenský herec a divadelný pedagóg (Juraj, *1943)
TATÁR slovenský fyzik a pedagóg (Juraj, 1894-1980)
ZVARA slovenský historik, pedagóg (Juraj, *1926)