Výsledky vyhľadávania pre Striebristy ko

CÍN kovový prvok, značka Sn, striebristý kov, lesklý kov
KOBALT striebristý kov, značka Co
RUBÍDIUM rádioaktívny striebristý kov (Rb)
SODÍK alkalický striebristý kovový prvok, značka Na
TELÚR striebristý nekov