Výsledky vyhľadávania pre Trap suzuj

KVÁR sužuj, tráp, muč
KVÁRI trápi, sužuje
MORÍ trápi, sužuje
MORÍM sužujem, trápim (expr.)
SÚŽ tráp sužuj
UMÁRAJ sužuj, tráp
UMORÍM utrápim, usužujem