Výsledky vyhľadávania pre Véd to po česky

AUGUSTA český paleontológ a autor populárno-vedeckých kníh (Josef, 1903-1968)
BUDIL český novinár a významný popularizátor vedy (Ivo, 1933-2007)
FARSKÝ český prírodovedec, entomológ, poľnohospodársky a lesný inžinier, riadny profesor ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty VŠZ v Brne, biológ a organizátor československého lesníctva (Octavián, 1893-1969)
FRANKENBERGER český lekár, univerzitný profesor histológie, embryológie a patológie, prírodovedec, zoológ, malakozoológ, isopodológ a entomológ (Zdeněk, 1892-1966)
GROSSE český prírodovedec, vojak z povolania a amatérsky entomológ – lepidopterológ nemeckého pôvodu (Gustav, 1882-1962)
KANTOREK český prírodovedec, autor kreslených vtipov a poviedok a humorista (Pavel, *1942)
PROFOUS český jazykovedec a toponomastik (Antonín, 1878-1953)