Výsledky vyhľadávania pre Z predu

AD ASTRA nahor, ku hviezdam, dopredu
AIRBAG bezpečnostný automatický nafukovací vak v prednej časti auta ako ochrana cestujúceho pri náraze spredu
ANTEPOZÍCIA postavenie jedného jazykového prostriedku pred ostatné, postavenie vpredu
FATALITA osudovosť, osudná náhoda, viera v predurčený osud, pasívne odovzdanie sa osudu, nečinnosť
KALÁM moslimská vierouka vychádzajúca zo starogréckej filozofie, podľa ktorej človek má síce predurčený osud, ale je zodpovedný za svoje činy
KARMA v indickom náboženstve predurčenie človeka, jeho osud, plynový prietokový ohrievač vody
NOMOGENÉZA evolučná teória považujúca vývoj za riadený predurčenými prírodnými javmi, neovplyvňovaný prostredím
PALINDRÓM slovo alebo niekoľko slov znejúcich pri čítaní spredu aj zozadu rovnako, napr. krk
SUPINÁCIA poloha predlaktia, pri ktorej palec smeruje dopredu a nahor, otočenie končatín zvonku, pri hre na klavír alebo na husle otáčavý pohyb predlaktia dlaňou nahor
ŠKAPULIAR druh amuletu, časť kňazského rúcha niektorých rádov v podobe širokého pruhu látky s otvorom pre hlavu, splývajúceho vpredu a vzadu cez hábit až ku kotníkom