Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ZAKO

ABAKUK starozákonný prorok v Jeruzaleme, judejský prorok, jeden z prorokov, i Habakuk
ABOLÍCIA zrušenie zákona, zastavenie súdneho konania udelením milosti
ABOLICIONIZMUS hnutie za zrušenie určitého zákona
ABOLICIONIZMUS hnutie za zrušenie zákona
ABOLICIONIZMUS hnutie za zrušenie zákona, hnutie za zrušenie otroctva v USA začiatkom 19. storočia, hnutie za zrušenie trestu smrti
ABROGÁCIA zrušenie zákona a jeho nahradenie
ABROGÁCIA zrušenie zákona novým zákonom, derogácia
ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ACT čin, zákon, po anglicky
ADONAI boh v Starom zákone