Výsledky vyhľadávania pre Zhoď

ABJUDIKÁCIA odmietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
ABJUDIKÁCIA zamietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
ABÚLIA chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť (lek.)
ACCORD zhoda, po anglicky
ADAMEC český hokejový rozhodca (Quido, *1924)
ADEKVÁTNOSŤ primeranosť, zhoda
ADEKVÁTNY primeraný, zhodný, zodpovedajúci
ADEKVÁTNY primeraný, zhodný, zodpovedajúci čomu
ADJUDGE rozhodnúť, po anglicky
AKTUALIZMUS smer v prírodných vedách, ktorý predpokladá kvalitatívnu zhodu predvekých dejov s dejmi súčasnými