Výsledky vyhľadávania pre Zivocich zool

FÁZA úsek vo vývoji určitého spoločenstva rastlín alebo živočíchov, prejavujúci sa zmenami v druhovom zložení (ekol., zool.)
GYNANDER obojpohlavný živočích (zool.)
KAUDA chvost živočíchov, chvostový výbežok (zool.)
KOMUNIKÁCIA prenos informácie medzi živočíchmi a medzi živočichmi a ľudmi, pomocou vydávaných a prijímaných signálov (zool.)
PALEOZOOLÓG znalec vyhynutých živočíchov, odborník v paleozoológii
SEVERINI slovenský učiteľ, autor prác z dejín Uhorska, autor prvej zoologickej učebnice v Uhorsku, v ktorej uviedol aj slovenské názvy živočíchov (Ján, 1716-1789)