Výsledky vyhľadávania pre akceptacia

AKCEPT akceptácia (odb.), podpísanie zmenky
AKCEPT akceptácia zmeny
AKCEPT prijatie, príjem niečoho, akceptácia, prijatie zmenky
AKCEPTÁCIA prijatie, príjem niečoho, akceptácia, prijatie zmenky akceptantom