Výsledky vyhľadávania pre anglicky urcit

APPOINT určiť, po anglicky
ASSIGN určiť, po anglicky
DESIGN určiť, po anglicky
FIX určiť, po anglicky
ORDAIN určiť, po anglicky
SETTLE určiť, po anglicky
THE anglický určitý člen