Výsledky vyhľadávania pre básnický prívlastok na 8 písmen

EPITETON básnický prívlastok (lit.)
EPITETON básnický prívlastok (liter.)
OXYMÓRON básnický prívlastok významom zdanlivo odporujúci významu slova, ktoré rozvíja