Výsledky vyhľadávania pre bituminózne alebo uhoľné

AMPELIT bituminózne alebo uhoľné bridlice, často pyritické