Výsledky vyhľadávania pre chor clov

AKTINOMYKÓZA chrastavosť rastlín, najmä zemiakov, zápal väziva, infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka a spôsobené aktinomycetami
ANTRAX sneť slezinná, infekčné ochorenie domácich zvierat, prenosné na človeka
ANTROZOONÓZA na človeka prenosné ochorenie zvierat
BANGOVA CHOROBA infekčná a na človeka prenosná horúčkovitá choroba dobytka, brucelóza
BANGOVACHOROBA infekčná a na človeka prenosná horúčkovitá choroba dobytka brucelóza
BRUCELÓZA infekčné bakteriálne ochorenie zvierat prenosné na človeka
EMBRYOKARDIA činnosť srdca zárodku, rytmus srdca u chorého človeka
HYPOCHONDER človek sťažujúci sa na domnelú chorobu
HYPOCHONDER človek zveličujúci svoj chorobný stav
CHABRUS mierne chorý človek, neformálna dohoda kupujúcich, že si nebudú navzájom konkurovať