Výsledky vyhľadávania pre esperantsky na 4 písmená

ABIO jedľa, po esperantsky
AKRA ostrý, po esperantsky
AKTO spis, po esperantsky
ALEO alej, po esperantsky
ALEO aleja po esperantsky
ALPO alpa, po esperantsky
APRO diviak, po esperantsky
AREO oblasť, po esperantsky
AREO plocha, areál, po esperantsky
AZIO Ázia, po esperantsky