Výsledky vyhľadávania pre estónsky skľadate

KAPP estónsky skladateľ a pedagóg, národný umelec
PÄRT estónsky hudobný skladateľ, predstaviteľ minimalizmu, presnejšie tzv. sakrálneho minimalizmu (Arvo, *1935)
TORMIS estónsky skladateľ