Výsledky vyhľadávania pre fareb nit

ACETONITRIL nitril kyseliny octovej, bezfarebná kvapalina
KALINIT vodnatý síran draselnohlinitý, bezfarebný nerast
KERNIT druh nerastu, bezfarebný alebo biely jednoklonný nerast, pyrostibnit
KOVERKOT druh látky, pevná vlnená alebo polovlnená látka z česanej priadze z dvojfarebnej nite, najčastejšie na oblek alebo na plášť
MOTÝLE pestrofarebný blanitý hmyz (pl.)
PAMOK bavlnená farebná niť, i PAMUK
PAMUK bavlnená farebná niť
PAMUK bavlnená farebná niť, i PAMOK
PANAŠOVANIE dvoj- alebo viacfarebné pruhovanie alebo škvrnitosť zelených častí rastlín
VIGURÉ pestrofarebná niť